Search
Ngôn ngữ

Trường Pháp - Việt Ninh Hòa

166 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030651
  • Di tích cấp tỉnh

Trường Pháp – Việt Ninh Hòa tọa lạc tại số 166 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ