Search
Ngôn ngữ

Di tích lịch sử cách mạng trụ sở UBND cách mạng lâm thời huyện Ba Ngòi

Tổ dân phố Xóm Cồn, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231023911
  • Di tích cấp tỉnh

Di tích Trụ sở UBND Cách mạng lâm thời huyện Ba Ngòi ngày nay thuộc tổ dân phố Xóm Cồn, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ