Search
Ngôn ngữ

Quỳnh Phủ Hội Quán

170 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231025925
  • Di tích cấp tỉnh

Quỳnh Phủ Hội quán tọa lạc tại số 170 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ