Search
Ngôn ngữ

Miếu Quan Thánh Hải Nam

78 Trần Qúy Cáp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20230102154930
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Quan Thánh Hải Nam tọa lạc tại số 78 đường Trần Qúy Cáp thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ