Search
Ngôn ngữ

Miếu Thiên Y A Na

Thôn Đại Điền Đông II, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231032141
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Bà Thiên Y A Na tọa lạc tại thôn Đại Điền Đông II, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ