Search
Ngôn ngữ

Lăng Phú Hội

Thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231034010
  • Di tích cấp tỉnh

Lăng Phú Hội nằm trên một bãi cát ven biển, có diện tích 1.120m2. Từ ngoài vào trong, Lăng Phú Hội bao gồm các công trình kiến trúc như sau: Nghi môn, sân, miếu Sơn lâm, miếu Hà Bá, nghĩa trang Cá Voi, chính điện, nhà tiền hiền. Trong đó, chính điện là công trình chính của di tích với nhiều nét kiến trúc tiêu biểu đặc trưng của các lăng ở nơi đây.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ