Search
Ngôn ngữ

Đình Xuân Hòa

Thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030551
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Hòa tọa lạc tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ