Search
Ngôn ngữ

Đình Vạn Thiện

Tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025200
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vạn Thiện tọa lạc tại tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ