Search
Ngôn ngữ

Đình Vạn Thạnh

94 Sinh Trung, khóm Vạn Lợi, p. Vạn Thạnh, tp Nha Trang

  • ID: 20221230163344
  • Di tích cấp tỉnh

Đình tọa lạc tại số 94 đường Sinh Trung, khóm Vạn Lợi, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ