Search
Ngôn ngữ

Đình Trường Lộc

Thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025351
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Trường Lộc tọa lạc tại thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ