Search
Ngôn ngữ

Đình Tiên Du

Thôn Tiên Du 1, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

  • ID: 20221231025242
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Tiên Du tọa lạc tại thôn Tiên Du 1, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ