Search
Ngôn ngữ

Đình Phước Thạnh

Tổ 13, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032606
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phước Thạnh tọa lạc tại Tổ 13, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ