Search

Đình Phú Cốc

Thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031810
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Cốc tọa lạc tại giữa thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đình Phú Cốc là một công trình kiến trúc nghệ thuật được dựng lên để thờ Thành Hoàng làng, Bạch Mã, Tứ vị Nam Hải; Tiền hiền, Hậu hiền. Di tích nằm trên một khoảng đất tương đối bằng phẳng, rộng rãi, trên trục đường quốc lộ 39B, có diện tích là 7.065m2.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ