Search
Ngôn ngữ

Đình Ngọc Hội

Hương lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230163319
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Ngọc Hội tọa lạc tại tổ 12, khóm Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ