Search
Ngôn ngữ

Đình Mỹ Lộc

Xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032020
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Mỹ Lộc thuộc thôn Mỹ Lộc, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (xưa thuộc Mỹ Lộc xã, huyện Phước Điền, tỉnh Khánh Hòa).

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ