Search
Ngôn ngữ

Đình - Lăng Trường Tây

Số 73 Trần Phú, tổ dân phố Tây Hải, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

  • ID: 20221230164612
  • Di tích cấp tỉnh

Đình – lăng Trường Tây có địa chỉ số 73, đường Trần Phú, thuộc tổ dân phố Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Từ đầu đường Trần Phú đi về cuối đường, đến Cầu Đá (Chụt), gần dốc Biệt thự Cầu Đá, nhìn về bên trái là thấy đình – lăng Trường Tây. Có thể đi đến di tích bằng các phương tiện giao thông đường bộ và đường biển.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ