Search
Ngôn ngữ

Đình Hậu Phước

Tổ dân phố Hậu Phước, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030103
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Hậu Phước tọa lạc tại tổ dân phố Hậu Phước, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ