Search
Ngôn ngữ

Đình Điềm Tịnh

Thôn Điềm Tịnh thuộc xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030955
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Điềm Tịnh tọa lạc giữa cánh đồng, đầu làng tại thôn Điềm Tịnh thuộc xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ