Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Điền Trung

Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032752
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Điền Trung thuộc thôn Đại Điền Trung 2 (Trung 2), xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.Dưới triều Nguyễn, Diên Điền ngày nay là một phần của xã Đại An, phủ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đến đời vua Tự Đức (1848 – 1883) dân số xã Đại An tăng lên nên đã được chính quyền địa phương chia thành bốn làng (thôn) thuộc xã Đại Điền: Đại Điền Đông, Đại Điền Tây, Đại Điền Nam và Đại Điền Trung, mà ngày nay mọi người vẫn quen gọi là “Tứ thôn Đại Điền”. Đình làng cũng được chia thành bốn phần cho bốn làng: Đại Điền Đông lãnh chính điện, Đại Điền Nam lãnh phần miếu Tiền hiền, Đại Điền Trung lãnh phần bái đường, Đại Điền Tây lãnh phần nhà đông và từ đó đình Đại Điền Trung ra đời, tồn tại cho đến ngày nay.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ