Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Điền Tây

Thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032042
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Điền Tây tọa lạc tại thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ