Search
Ngôn ngữ

Đình Đại Điền Đông

Thôn Đại Điền Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032659
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đại Điền Đông thuộc thôn Đại Điền Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước kia là đình Đại Điền thuộc làng Đại An, vào triều vua Tự Đức, Đại Điền được chia làm 4 làng, do vậy 3 ngôi đình khác ra đời tạo thành tứ thôn Đại Điền.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ