Search
Ngôn ngữ

Đình Bình Ba

Thôn Bình Ba Tây, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230614030637
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Bình Ba tọa lạc trên một khu đất rộng bằng phẳng của thôn Bình Ba Tây, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nằm cách cảng Đá Bạc (Cam Ranh) khoảng 13 hải lý. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ