Search
Ngôn ngữ

Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Trần Đường

Tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231033857
  • Di tích cấp tỉnh

Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Trần Đường là địa điểm lưu niệm tưởng nhớ Tổng trấn Trần Đường, nhân vật lịch sử tiêu biểu ở Khánh Hòa trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Trần Đường gồm khu mộ và đền thờ danh nhân Trần Đường tọa lạc trong khuôn viên chùa Lương Hải.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ