Search
Ngôn ngữ

Chùa Phước Huệ

Thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

  • ID: 20221231030818
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Phước Huệ tọa lạc tại thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ