Search
Ngôn ngữ

Chùa Hội Phước

153/2 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230163200
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Hội Phước tọa lạc tại địa chỉ số 153/2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ