Search
Ngôn ngữ

Chiêu Ứng Từ Nha Trang

Số 22 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20230103013203
  • Di tích cấp tỉnh

Chiêu Ứng từ Nha Trang tọa lạc ở Tổ 1, khóm Cầu Đá, số 22, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ