Search
Ngôn ngữ

Căn cứ cách mạng Tô Hạp

Xã Ba Cụm, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230615081219
  • Di tích cấp tỉnh

Căn cứ địa Cách mạng Tô Hạp nằm dọc theo lưu vực sông Tô Hạp, thuộc hai xã Ba Cụm, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài tên gọi trên, di tích thường được người dân địa gọi là Thung lũng Tô Hạp hoặc Thung lũng Tử Thần.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ