Search
Ngôn ngữ

Đình Thủy Triều

Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 230826155755
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thủy Triều nằm trong không gian cảnh quan phù hợp với công trình văn hóa tín ngưỡng, dưới tán cây Me cổ thụ vài trăm năm tuổi, phía trước là đầm Thủy Triều. Bố cục mặt bằng các hạng mục công trình kiến trúc của Đình được dàn trải theo chiều rộng gồm: Nghi môn, án phong, võ ca, sân đình, miếu Tiền hiền, miếu Sơn Lâm, miếu Thanh Minh, tiền tế, chính điện.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ