Search

Miếu An Lạc

Số 19, Phan Đình Giót, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Certification: 20221230162636
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu An Lạc tọa lạc tại địa chỉ số 19, đường Phan Đình Giót, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Listen to the narration

  • Share