Search

Đình Phú Hội

Thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  • Certification: 20221231033954
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Hội được khởi dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX, do nhu cầu của cộng đồng người dân khi đến vùng đất mới khai hoang, lập ấp. Đây là một đặc trưng truyền thống về lễ nghi tín ngưỡng trong đời sống tinh thần của người dân Khánh Hòa nói chung và người dân Vạn Ninh nói riêng. Ngay từ khi mới được xây dựng, đình Phú Hội đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của người dân.

Listen to the narration

  • Share