Search
Ngôn ngữ

Di tích Thượng Thư Nguyễn Xuân Thục

Thôn Phước Đa 2 – xã Ninh Đa – huyện Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230619143052
  • Di tích cấp tỉnh

Phần mộ cụ Nguyễn Xuân Thục tọa lạc trong khuôn viên đất họ tộc (thuộc tổ dân phố Phước Đa 2, phường Ninh Đa, Ninh Hòa).

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ