Search
Ngôn ngữ

Lăng Nam Hải Bình Ba

Đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231023753
  • Di tích cấp tỉnh

Lăng Nam Hải Bình Ba nằm trên đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ