Search
Ngôn ngữ

Đình Trường Lạc

Thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031726
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Trường Lạc tọa lạc tại thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đình Trường Lạc quay theo hướng Nam, tọa lạc trên khuôn viên đất với tổng diện tích 5.125 m2. Mặt bằng tổng thể gồm: Nghi môn, trụ cờ, án phong, đại đình, miếu Tiền hiền, Miếu Thiên Y, miếu ông Hổ và miếu Ngũ Hành.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ