Search
Ngôn ngữ

Đình Lập Định

Xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231033330
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Lập Định chứa đựng nhiều giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật, các hình tượng được trang trí trên các cấu kiện kiến trúc khá đồng nhất về mặt kỹ thuật cũng như phong cách, thể hiện tính đặc trưng truyền thống ở Khánh Hòa như: nghệ thuật đắp nổi: “Lưỡng long chầu nguyệt”, “Hổ phù”, “Hổ”, hoa văn cách điệu hình rồng, nghệ thuật hội họa về tranh phong cảnh đồng bằng và biển đảo

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ