Search
Ngôn ngữ

Đình Hiền Lương

Thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231034139
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Hiền Lương tọa lạc tại thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về hướng Bắc (xưa là An Lương xã, tổng Hạ, huyện Quảng Phước, phủ Bình Hòa).

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ