Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Hòa

Thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030038
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Hòa tọa lạc tại thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ