Search
Ngôn ngữ

Đình Mỹ Trạch

Tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231025844
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Mỹ Trạch tọa lạc tại tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ