Search
Ngôn ngữ

Đình An Định

Thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230102025514
  • Di tích cấp tỉnh

Di tích đình An Định tọa lạc tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (xưa thuộc An Định xã, tổng Thượng, huyện Phước Điền, phủ Diên Khánh). 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ